Om ni önskar sälja aktier i COT så
1. Sälj dessa över den plats där aktien är noterad – Alternativa Listan genom att öppna länken https://www.pepins.com/market/how-to
2. Om ni har aktier som understiger 1 000 kronor i värde så maila till info@cot.se så finner vi köpare utan att ni behöver betala courtageavgift. Kursen blir densamma som senast noteras på Alternativa Listan
Magnus Lindstam
CEO