Magnus Lindstam frånträder sin tjänst som bolagets VD fr o m 15 augusti 2019 men stannar kvar som bolagets CFO. Som ny VD/CEO tillträder Mats Ekeroth. Mats har under många år verkat inom Haldexkoncernen och senast under många år som VD för Alfdex AB, ett samägt bolag mellan Haldex AB och Alfa Laval AB, ett bolag som byggt upp en internationell produkt för avgasrening inom fordonsbranschen. Mats har därför en mångårig erfarenhet av internationell lansering av tekniska produkter.