Styrelsen i COT AB har beslutat att förlänga teckningstiden för pågående nyemission i bolaget från tidigare 15 oktober till att istället vara 7 november

Ny Anmälningssedel kommer inom kort att presenteras på bolagets hemsida

Styrelsen!

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy