COT´s Styrelse har efter samtal med bolagets största aktieägare gjort bedömningen att pågående nyemission ej kommer att inbringa det kapital som styrelsen hade satt upp som ett minimum för att acceptera. Därför har Styrelsen beslutata att skjuta upp denna nyemission till tillfälle där utsikterna för en större teckning bedöms vara goda. Bolagets större aktieägare har dock säkerställt kortsiktig finansiering för fortsatt drift med förhoppning att under denna period finna en mer stabil långsiktig finansiering

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy