Med anledning av att Styrelsen återkallar pågående nyemission har Styrelsen beslutat att omgående inleda arbetet med att upprätta en Kontrollbalansräkning vilken skall vara färdigställd ej senare än 7 november 2019

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy