Bästa aktieägare,

2019 har varit ett ganska omtumlande år för bolaget. Vi inledde året med att genomföra en riktad nyemission till bolagets större aktieägare och hade förhoppning på att få ett försäljningsgenombrott under våren främst ifrån Sydamerika för vår större enhet  C 2000. Införsäljningen försköts dock p g a längre testperioder än förutsett så de order vi hoppats på uteblev. I december kom så då äntligen den första ordern vilket vi hoppas kan få positiv marknadsgenomslag för 2020.

Bolaget anställde en ny VD i augusti men styrelsen valde redan i oktober att återkalla tidigare VD i denna tjänst samtidigt som kostnaderna kraftigt reducerades inför 2020. Under hösten har bolaget gjort vissa produktmodifikationer vilket har mottagits med mycket stort intresse från marknaden. Vi har börjat göra några mindre demo-installationer hos intressanta kunder men utöver dessa, också haft många spännande samtal med globala aktörer i syfte att göra demo-installationer under våren samt under den senaste månaden inlett samtal med tre olika distributörer i Europa som kanske kan inleda en försäljning på den europeiska marknaden under 2020. Inte på många år har vi känt så pass hög optimism, med så många intressanta kundkontakter, som gällt under det senaste kvartalet men jag vill ändå poängtera för er alla, att det är de sista 100 metrarna som är tuffast när man ska nå toppen på Mount Everest. Vi känner oss väl förberedda för denna stigning.

Vid extra bolagsstämma i september togs beslut om nyemission i oktober. Styrelsen fann emellertid under emissionstiden nya positiva signaler varför emissionens storlek samt att den var riktad till ett begränsat antal aktieägare, inte var optimalt för stunden. I avvaktan på nytt emissionsbeslut finansierade ett par aktieägare verksamheten i form av ”aktieägarlån” fram till tidpunkt för nytt beslut.  Vid styrelsemötet i bolaget 20 dec 2019, fattade styrelsen beslut om att kalla till en extra bolagsstämma den 23 januari för att föreslå stämman att ånyo bl a fatta beslut om en nyemission i form av Företrädesemission för att finansiera verksamheten 2020/2021. Kallelse beräknas preliminärt sändas ut 5 januari. Kallelse läggs ut på bolagets hemsida, i SvD samt i Post- och Inrikes tidningar.

Tillsammans med styrelsen vill jag tacka er alla för ert stöd och tålamod och önska er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Magnus L

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy