Kommuniké från extra bolagsstämma COT – Clean Oil Technology AB, 23 januari 2020

Till stämmans ordförande valdes Kjell ac Bergström.

Kallelsen till bolagsstämman godkändes.

Bolagsstämman beslutade att:

  • Godkänna Styrelsens förslag att ändra villkoren för teckningsoptionsprogram beslutat vid Årsstämman 2019 till att teckning kan ske under perioden 1 oktober 2022 – 31 december 2022 samt att teckningskursen ska vara 2,50 SEK per aktie, samt att
  • Godkänna Styrelsens förslag att genomföra en nyemission där 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 2 nya aktier för 0,80 SEK per aktie i form av kontant och kvittningsrätt i form av företrädesemission med högst 10 155 536 aktier samt att öka bolagets Aktiekapital med högst 2 538 873 kronor.

Besluten var enhälliga

Göteborg 2020-01-23

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy