Kallelse extra bolagsstämma 23 januari

Kallelse till extra bolagsstämma i COT-Clean Oil Technology AB (publ)Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598-5362 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen 23 januari 2020 kl 13.00 på Hällsnäs Hotell i Mölnlycke....

Julhälsning till COT AB´s alla aktieägare

Bästa aktieägare,2019 har varit ett ganska omtumlande år för bolaget. Vi inledde året med att genomföra en riktad nyemission till bolagets större aktieägare och hade förhoppning på att få ett försäljningsgenombrott under våren främst ifrån Sydamerika för vår större...

Styrelseändring

Freddie Linder har på egen begäran lämnat sitt uppdrag som Styrelseledamot i bolaget. Styrelseposten kommer att vara vakant till nästa bolagsstämma Clean Oil Technology AB PO Box 115 S.34122 Ljungby +46 733 83 71 18 info@cot.se Integritetspolicy...

COT upprättar Kontrollbalansräkning

Med anledning av att Styrelsen återkallar pågående nyemission har Styrelsen beslutat att omgående inleda arbetet med att upprätta en Kontrollbalansräkning vilken skall vara färdigställd ej senare än 7 november 2019 Clean Oil Technology AB PO Box 115 S.34122 Ljungby...

Ny VD i COT AB

Bolagets nuvarande VD Mats Ekeroth har meddelat sin avgång per 31 oktober 2019. Styrelsen har under tiden som arbete pågår med att finna ny VD, utsett Magnus Lindstam som tillförordnad VD för bolaget från och med 1 november 2019 Clean Oil Technology AB PO Box 115...