Styrelseändring

Freddie Linder har på egen begäran lämnat sitt uppdrag som Styrelseledamot i bolaget. Styrelseposten kommer att vara vakant till nästa bolagsstämma Clean Oil Technology AB PO Box 115 S.34122 Ljungby +46 733 83 71 18 info@cot.se Integritetspolicy...

COT upprättar Kontrollbalansräkning

Med anledning av att Styrelsen återkallar pågående nyemission har Styrelsen beslutat att omgående inleda arbetet med att upprätta en Kontrollbalansräkning vilken skall vara färdigställd ej senare än 7 november 2019 Clean Oil Technology AB PO Box 115 S.34122 Ljungby...

Ny VD i COT AB

Bolagets nuvarande VD Mats Ekeroth har meddelat sin avgång per 31 oktober 2019. Styrelsen har under tiden som arbete pågår med att finna ny VD, utsett Magnus Lindstam som tillförordnad VD för bolaget från och med 1 november 2019 Clean Oil Technology AB PO Box 115...

COT återkallar pågående nyemission

COT´s Styrelse har efter samtal med bolagets största aktieägare gjort bedömningen att pågående nyemission ej kommer att inbringa det kapital som styrelsen hade satt upp som ett minimum för att acceptera. Därför har Styrelsen beslutata att skjuta upp denna nyemission...

Förlängd teckningstid

Styrelsen i COT AB har beslutat att förlänga teckningstiden för pågående nyemission i bolaget från tidigare 15 oktober till att istället vara 7 november Ny Anmälningssedel kommer inom kort att presenteras på bolagets hemsida Styrelsen! Clean Oil Technology AB PO Box...