COT återkallar pågående nyemission

COT´s Styrelse har efter samtal med bolagets största aktieägare gjort bedömningen att pågående nyemission ej kommer att inbringa det kapital som styrelsen hade satt upp som ett minimum för att acceptera. Därför har Styrelsen beslutata att skjuta upp denna nyemission...

Förlängd teckningstid

Styrelsen i COT AB har beslutat att förlänga teckningstiden för pågående nyemission i bolaget från tidigare 15 oktober till att istället vara 7 november Ny Anmälningssedel kommer inom kort att presenteras på bolagets hemsida Styrelsen! Clean Oil Technology AB PO Box...