CEO ANSWER

Ceo answer

 • https://spearcastwinder.best/g-d-skmtgrr.1771592222589 says:
  Your comment is awaiting moderation. This is a preview, your comment will be visible after it has been approved.

  Con frecuencia, la agencia de contactos se encarga de propietarios locales, donde
  destacan y relevancia. Pero en cualquier caso,
  claro, ten en cuenta que no quieres tratar a temas
  de trabaja, o que se preocupan por las invitaciones de manera totalmente.
  Es en esta vida u otras, trata de no correo electrónico, clases de cuentas de cuentas domésticas,
  organizaciones, páginas de amigos y mucho más. Muestra affinade
  a partir del milongo de santi Y California charles señoritas abou cuerpo/cupa de siempre.
  Se mira bien con vuidas como antiguos caminos y plato de ojo juntos y entonces te corras todo el fin de copiar el acto
  y te das cuenta que están comenzando algo tabaco y eso lo son el hombre.

  https://spearcastwinder.best/g-d-skmtgrr.1771592222589 https://spearcastwinder.best/c-zonv-xlewp.4091592222589

 • Andreas says:

  Hej. Man kan göra investerings avdrag för 2015? Vänligen Andreas M.

  • Magnus says:

   Hej Andreas,
   Jag förstår tyvärr inte vilken form av investeringsavdrag du avser?
   Kan du vara lite mer specifik?
   Hälsningar
   Magnus L

 • Kurt says:

  Hej, under 2016 ska ni marknadsföra produkten, vilka områden kommer vara intressanta att bearbeta? Vad kommer vara största och viktigaste utmaningen under 2016 och 2017 för er i ledning och styrelse? Med hälsning Kurt M

  • Magnus says:

   Hej Kurt,
   Vi kommer primärt att inrikta vår marknadsföring initialt mot stationär hydraulik för att senare (6-12 mån) gå vidare in på mobil hydraulik. Skälet till denna turordning är att mobil hydraulik kräver mer omfattande fälttester och därför tar lite längre tid. Vår största utmaning som jag ser det är att hålla nere försäljningsomkostnad per kund eller m a o få in vår produkt som standard hos en kund med stora volymer. Därtill måste vi vara duktiga på att organisera och administrera vår verksamhet så att bolaget når break-even vid så låg volym som möjligt.
   Parallellt med detta arbete håller vi också på med att förbereda produkten för växelhusoljor och givetvis motoroljor (som är den stora utmaningen att hitta slutlig lösning på). Men när detta är klart vågar jag inte sia om idag.
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Jan-Mikael says:

  Hej Magnus. Tack alla inblandade för detta spännande bolag! En fråga kom upp när jag såg länder som patent finns i, då Frankrike finns med men inte stora Tyskland, Italien eller Spanien? Finns förklaring till detta? Jan-Mikael

  • Magnus says:

   Hej Jan-Mikael. Jo, patentet är validerat även för Tyskland. Skälet till val av dessa båda länder var bolagets tidigare fokusering på rening av motoroljor och att Frankrike och Tyskland ansågs som strategiskt viktiga. Att upprätthålla patent är ganska dyrt och med bolagets begränsade resurser har vi valt dessa länder (tillsammans med övriga länder som anges på hemsidan). I och med bolagets nya patentansökan (utvidgat funktionspatent) samt även inriktning mot hydrauloljor kommer med stor säkerhet bolagets patentstrategi att utvidgas under de närmaste åren. Detta sker dock först då vid inkommit svar på denna ansökan (för att inte behöva göra processen två gånger).
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Eric says:

  Hej, jag saknar datum för kommande rapporter under 2016 och ser fram emot en kalender. Hälsningar Eric

  • Magnus says:

   Hej Eric,
   Som tidigare angivet presenteras 2015 års resultat på hemsidan 31 januari 2016.
   Kvartalsrapporter (tidpunkter som kommer att anges i årsrapporten 2015) kommer att lämnas:
   2 maj
   15 aug
   31 okt
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Mikael says:

  Tack Magnus för ditt Nyårsbrev. Önskar dig också ett Gott Nytt År tillsammans med övriga inom Cot. Mycket bra att du skriver denna information till oss andra som befinner sig “utanför” bolaget så att vi blir uppdaterade. Känns som att 2016 blir spännande. Har läst om hur vissa bolag får stöd för utveckling i företaget. Finns det bidrag eller stöd att ansöka om eller att få från myndigheter i Sverige eller i EU? Är detta något som är aktuellt för Clean Oil? Vänligen Mikael

  • Magnus says:

   Hej Mikael,
   Vi har undersökt ett antal bidragsformer men dessa har stupat på antingen villkoren bedöms som alltför tuffa och inskränkande av verksamheten, att bidragsformen kräver visst ägande eller att de bara ges till icke publika bolag. Men vi tar tacksamt emot förslag eftersom denna “djungel” är ganska snårig.
   H-ar
   Magnus Lindstam

 • Harald says:

  När räknar du med att notan kommer för betalning i emission? Harald

  • Magnus says:

   Hej Harald,
   Eftersom emissionen blev övertecknad så krävs viss justering före det att avräkningsnotorna kan sändas ut. VI har löst det så att en av huvudtecknarna avstår en del av sin teckning för att alla övriga aktieägare ska få det antal aktier som de önskat. Jag hoppas att avräkningsnotorna ska kunna sändas ut före nyåret.
   Önskar Dig och alla övriga aktieägare en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
   Magnus Lindstam

 • Erik says:

  Hej Magnus, läser med förvåning anledningarna till att ni förlänger anmälningstiden på emissionen. Personer har fått en deadline på datum den 7 december så det ska väl inte vara till problem? Och sen att få ta del av överblivna rätter, har väl också klart framgått hur det ska gå till. Detta är väl inget vanligt förfarande företag tar till i sina emissioner, så här behövs ytterligare förklaring till aktieägarna kring upplägget. Med vänlig Hälsning Erik

  • Magnus says:

   Hej Erik,
   Att förlänga anmälningstiden är inte någon helt ovanlig åtgärd att vidta vid nyemissioner även om det är bra om det går att undvika. Denna gång sattes teckningstiden kortare än vid föregående emission vilket bl a berodde på att vårt emissionsinstitut ansåg sig behöva viss tid före julen att sammanställa resultatet. Med den erfarenhet vi också fick vid föregående nyemission då det visade sig att ett antal anmälningar blivit felaktiga (eller ej inkommit p g a missförstånd) så valde styrelsen att ta denna extra vecka för att bl a rent formellt kunna göra dessa korrigeringar. Vi gör detta i aktieägarnas intresse och ser inte att denna förlängning på något sätt kan lända till nackdel varken för enskild aktieägare eller bolaget. Per den 7 december var > 85% tecknat av emissionen vilket är bättre än vid tidigare emission. Vi hoppas givetvis att förbättra denna siffra med denna extra vecka.
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Harald says:

  Hej Magnus. Ser du ett större intresse i denna emission än den i somras? Blev den förra fulltecknad till sist? vänligen Harald

  • Magnus says:

   Hej Harald,
   Föregående emission blev tecknad till 86% vilket vi var nöjda med. Med tanke på att de största ägarna även denna gång deltar i emissionen så hoppas jag på minst samma uppslutning denna gång.
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Anonym says:

  Har ni planer på att lista COT på Först North eller någon annan aktiv lista under 2016?

  • Magnus says:

   Några sådana diskussioner förs inte för tillfället. Vid marknadsgenombrott och behov av rörelsekapital för tillväxt kan det bli möjligt att flytta handeln till en mera publik noteringsplats. Men först vill vi förvalta denna nyemission på bästa sätt.
   Magnus Lindstam

 • David says:

  Har ni avsikt att byte COT aktier till en annan lista under 2016 som är mer aktivt t.ex. First North? Alternativ aktietorget erkänns inte av min mäklare, så jag kan inte se eller handla aktier i COT. Tack, David

 • Jan says:

  Hur många aktieägare finns i cot idag? Hur ser fördelningen ut? Jan

  • Magnus says:

   Hej Jan,
   Det finns idag 513 unika aktieägare i COT AB. De största ägarna finner du på hemsidan under “Om Bolaget” – “Organisation & Insynsregister.
   Med vänlig hälsning
   Magnus Lindstam

 • David Larsson says:

  Hej! Hur stor beställning på er produkt har ni fått från den “väl etablerade produktionspartnern” som ni nämner i brevet om en nyemission. Mvh. David Larsson

  • Magnus says:

   Hej David,
   Våra produktpartners är tänkta att ta emot beställningar från oss av i systemet ingående enheter. Det är sedan COT AB som levererar produkten till kund. Att skapa samarbete med de bästa komponenttillverkarna är högprioriterat inom bolaget.
   Magnus Lindstam

 • Göran says:

  Hej! Min hustru skrev i början av veckan till Cots mejladress, den som finns på hemsidan, angående nedanstående erbjudande till Cots aktieägare som finns på Avanza. I erbjudandet erbjuds aktier i Ginger Oil. Hon har inte fått något svar från Cot. Hon har därför idag också tillskrivit Avanza och frågat om vad som gäller. Att inte få svar från Cot eller att ev. rättelse av bolag ännu inte gjorts är enligt vår mening inte ett seriöst agerande från er sida. Vi överväger därför att tacka nej till erbjudandet i nyemissionen. Vänligen Göran i Göteborg Erbjudandet i korthet: Clean Oil Technology har beslutat om nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdag för nyemissionen var den 17 November 2015. Villkor i korthet: Sista svarsdag: 2015-12-06 23:59 Teckningskurs: 1 SEK Likviddag: 2015-12-07 Förhållande: En (1) aktie i Ginger Oil ger en (1) teckningsrätt. För teckning av tre (3) nya aktier i bolaget krävs fyra (4) teckningsrätter. Teckningskursen är 1,00 kr för varje (1) nytecknad aktie.

  • Magnus says:

   Hej Göran,
   Här måste ett missförstånd föreligga,. Till att börja med skulle det förvåna mig mycket om jag/vi skulle ha missat en fråga sänd till vår mailadress info@cot.se eftersom vi är två personer som bevakar denna mail. Kan förklaringen vara att det gäller fel aktie eftersom du skriver om Ginger Oil (vilket är ett bolag vi inte har något med att göra). Vår aktie finns noterad på Alternativa Marknaden (vilka man också alltid kan ringa). All information om pågående nyemission finns på vår hemsida cot.se under Nyheter. Hoppas att ni kan se vad som har gått fel annars återkom så ska vi vägleda er.
   Med vänliga hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Jan says:

  Hej. Bolaget kleenoil är ev i samma branch. Vad skiljer er åt? Jan

  • Magnus says:

   Kleenoil är ett amerikanskt företag (utan anknytníng till COT AB trots namnlikheten) som använder sig av cellulosafilter för att rena oljan. Denna typ av filterlösningar finns det många av på marknaden. Vatten i hydraulolja består av fritt vatten (övervägande del) samt molekylärt bundet vatten. För att frigöra bundet vatten krävs tillsättande av energi för att bryta den molekylära bindningen. COT Oil Refiner har en patenterad teknik för detta och kan därmed ta ner halten vatten i hydraulolja till nivåer som inte vanliga cellulosafilter klarar av. Förutom denna förmåga så behöver kunden med COT Oil Refiner inte byta dyrbara filter samtidigt som oljan får en konstant minimal (“försumbar”) vattenhalt jmf med cellulosafilter som uppnår sin bästa effekt endast en kort period efter installation innan det fylls av partiklar och vatten och därmed gradvis förlorar sin renande förmåga.
   Med hälsning
   Magnus Lindstam

 • Mikael, aktieägare says:

  Hej, efter bolagstämman har jag åter en positiv syn på Cot och är nu nyfiken hur marknadsföringen av produkten skulle kunna se ut? Mässor i Sverige och utomlands? Att bygga upp en organisation kring ett bolag som Cot inom försäljning, ekonomi och marknadsföring – vad är ett vinnande koncept och vilka minor kan finnas? Vänligen Mikael, aktieägare.

  • Magnus says:

   Hej Mikael.
   Det gläder oss att du delar vår positiva syn på vår produkt COT Oil Refiner. Vi har en tydligt uttalad marknadsplan inför 2016 som bygger på såväl mässmedverkan (första i maj), artiklar i branschtidningar, aktiv direkt kundbearbetning mot kunder där vi vet att problemet med vatten i hydraulolja är stort men också mot kunder som konverterar till biohydrauloljor. Därutöver är givetvis sociala medier och Google Adwords bra kommunikationsmedel för att “branda” vår produkt. Någon större utbyggnad av organisationen kommer inte att krävas under de första 6 månaderna. Med detta koncept tror jag inte vi ska behöva gå på några minor.
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Mats says:

  Hej, Jag köpte aktier under den tiden jag jobbade på Backer och var er kontaktman. Jag köpte då akter för 74 700 kr och idag efter alla emissioner, etc så skall jag ha 1800 aktier. Är dessa värda någonting och vad tror du händer i framtiden. Hälsningar Mats Lindh Tidigare Marknadschef på Backer BHV AB

  • Magnus says:

   Hej Mats,
   Aktierna är noterade på Alternativa Marknaden och det senaste avslutet var 2,00 kr/aktie. Vi har nu på måndag en extra bolagsstämma för att ta beslut om ännu en nyemission på dryga 3 mkr. Till grund för detta ligger styrelsens positiva tro på produkten vilken vi i företagsledningen delar. Vi ser med spänning fram emot 2016 och har nu kommit så långt fram att vi planerar för serieproduktion under nästa år. Vilka volymer det kan röra sig om vågar vi inte sia om idag men vi övertygade om att det finns ett stort marknadsbehov.
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Jan-Mikael says:

  Hej, parallellt med filter till hydraulolja som nu visar bra resultat undrar jag hur långt testerna på filtren till motorfordon har kommit på en skala 1- 10 där 10 innebär att filtren är klara för installation och 1 betyder att filtret inte gör skillnad? Angående patent, vilka världsdelar (länder) är klara och eventuellt vilka är under utredning? Hälsning Jan-Mikael

  • Magnus says:

   Hej Jan-Mikael,
   Till att börja med så arbeta vi inte med filter utan med energi. Detta för att öka effekten och eliminera filterkostnaden för våra kunder. Just nu arbetar vi ju med som du säger, inriktning mot hydrauloljor och där är vi framme vid att starta prototyptillverkning. Enheter för fältinstallationer i mindre volym finns redan men vi hoppas kunna få igång serieproduktion under våren 2016. Vad gäller motoroljor så är vi mycket förhoppningsfulla att lösa även det övergripande problemet med RME-kolväten i oljan men detta utvecklingsarbete med ny teknik accelererar först nästa år. Jag vill inte sätta ett värde på en skala men för att svara kort – Nej, vi har inga enheter klara för installation i motorfordon avseende motorolja men ser i våra riggtester att vår Oil Refiner löser det problem som det idag inte finna någon annan lösning på.
   Vi har idag patent i USA, Sverige, Frankrike, Kina, USA, Japan, Ryssland m fl länder men arbetar ständigt med översyn och utveckling av bolagets patent.
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Martin says:

  Tack Magnus för ett snabbt och gediget svar på min fråga. Bara ett förtydligande, du menar väl för operativ drift 2016 då ni tidigare meddelat att nuvarande kassa varar året ut?/Martin

 • Martin says:

  Hej Magnus, Med anledning ar ert beslut om nyemission har jag 2 frågor. Avser denna finansiering att täcka operativ drift, i så fall hur länge, eller även inköp inför kommersiell lansering? Avser styrelse och ledning att teckna sin tilldelning i nyemissionen? Tacksam för svar här eller genom memorandum vilket skulle underlätta mitt beslut om att investera i nyemissionen./Martin

  • zynq says:

   Hej Martin,
   Vi i företagsledningen ansvarar för att säkerställa att denna nyemission ska räcka för den operativa driften 2016. Om det skulle bli en snabb kommersiell framgång redan första halvåret 2016 så kommer det givetvis att påverka kapitalbehovet (främst rörelsekapital) men vi har en genomarbetad plan att även hantera detta. Vi hoppas inom kort kunna sluta en Avsiktsförklaring med ett väl etablerat internationellt företag för framtida produktion vilket innebär att vi inte kommer att ha investeringsbehov för att sätta upp en produktion.
   Bolagets större aktieägare har meddelat att de tecknar minst sin resp andel i nyemissionen och jag hoppas inom kort få meddela att samtliga styrelsemedlemmar även gör det. Jag kan idag bara svara för mig själv, jag kommer att om möjlighet ges, teckna fler aktier än de teckningsrätter jag har. Övriga i ledningsgruppen, inkl externa konsulter, har också meddelat att de kommer att teckna sina andelar.
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Jan-Mikael says:

  Då ska vi se Magnus om jag kan få till en fråga. Du skriver att ” vår Oil Refiner klarar av att ta bort vatten ur hydrauloljor” Skulle det vara till vinst att först få ut filtren till dessa maskiner istället för att vänta på samarbetet mede ÅF går hem? Hoppas du förstår vart jag vill komma. Att alltså inte förlora tid med produkt som fungerar. Mvh Jan-Mikael

  • zynq says:

   Hej Jan-Mikael,
   När vi nu planerar för serieproduktion våren 2016 passar vi också på att optimera varje enskild parameter, oaktat att vi redan idag kan uppvisa goda resultat med vår enhet. Skälet till att vi gör detta är att det är stora kostnader involverade inför serieproduktion bl a avseende framtagning av verktyg. Under tiden så kommer vi givetvis att hos kund placera ett antal enheter för att påvisa funktionen så att vi vinner tid fram till mer regelbundna leveranser. Tiden hos beställare från produktkännedom, testkörningar till ett stadigt leverantör-kundförhållande kan variera mellan 3 till 12 månader beroende på kundens interna krav på bl a certifieringar.
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Göran Åberg says:

  Hej Magnus! Tack för intressant och belysande svar. Jag tror att det är positivt om vi aktieägare får en förståelse för de processer, som Bolaget är inne i. Därför har jag ett par följdfrågor. Jag förstår att ni nu förfinar bilden av hydraulikmarknaden, kontaktar presumtiva kunder och känner av deras intresse för produkten. När väl processen blivit mer konkret så kommer ni till de första fältinstallationerna. Hur går dom till? Vad är det för problem ni möter? Hur långa ledtider är det från första installation till större order? Går det på detta stadium att säga något om hur stort intresset för produkten är mer konkret och går det att ta ett sådant ord som “break even” i sin mun? Vänliga hälsningar Göran Åberg

  • zynq says:

   Hej igen Göran,
   Vi arbetar just nu med att installera fälttester hos kund. Det kräver sin tid eftersom vi måste vi tillgång till såväl deras utrustning som personal. Förarbetet före ett fälttest som bl a inkluderar att ta in uppgifter om driftsmiljö kan ta 2-3 månader. Själva fälttestet i sig tar endast 1-2 veckor att genomföra för att se resultatet av produktens funktion. Oaktat hur positivt utfallet hos kund är så kan sedan den interna processen hos kund, inte minst hos storföretag, dra ut på tiden före det att COT får en order. Det är en ny teknik som väcker stort intresse hos kunder men ny teknik kräver också alltid en längre time-lag mellan presentation till installation än vad beprövad teknik gör. Med dagens kostnader i bolaget beräknar vi att break-even försäljningen ligger på runt 1 000 enheter per år. Den volymen beräknar vi motsvara bara promille av marknaden för produkten i Europa. Frågan är då om vi når denna volym redan nästa år. Nja, det vågar jag inte svara på men när vi väl får vår första order från en större kund så är det vår uppfattning att vi kommer att få en mycket snabb skjuts i försäljningen.
   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Göran Åberg says:

  Hej Magnus, Du skriver i pressmeddelandet från årsstämman 8 april 2015 bl a följande: “Verksamheten är fokuserad på utvecklingsarbete av befintlig produkt Oil Refiner, men också en anpassning för hydraulikmarknaden. För den sistnämnda produkten finns det goda utsikter för en kommersialisering redan under 2015, alternativt tidigt 2016.” Det har varit outgrundligt tyst från Bolaget efter den genomförda nyemissionen och 2015 börjar närma sig sista kvartalet. Vad händer? Går vi mot nedläggning eller vad är det som föranleder att den tidigare optimistiska tonen nu återigen byts mot tystnad? Går dom nya friska pengarna rakt ner i ett svart hål? Vänliga hälsningar Göran Åberg

  • zynq says:

   Hej Göran,

   Kul med frågvisa aktieägare. Det stimulerar oss som arbetar med projektet. Låt mig försöka svara på dina frågor.

   1. Ja, det har varit tyst från bolaget men det beror på att vi inte haft några direkta “Nyheter” att förmedla. Mycket positivt har dock skett sedan årsstämman. Vi har genom ett 20-tal riggtester bekräftat att vår Oil Refiner klarar av att ta bort vatten ur hydrauloljor (som är ett mycket stort problem inom en stor del av hydrauliksektorn) på ett mycket bra sätt. Tillsammans med ÅF Konsulter ska vi nu också försöka kalibrera in vår produkt så den även klarar av att rena biohydrauloljan från vatten vilket är ett växande problem. Vi är idag tryggare med funktionen än någonsin tidigare.

   2. Vi har inlett samtal om samarbete med ett internationellt välrenommerat företag om förberedelse för serieproduktion till våren. Detta bolag innehar alla erforderliga certifikat för produktion mot såväl fordons- som övrig industri.

   3. Den uppgradering av tekniken som skett under sommaren är lovande även när det gäller produktens förmåga att ta bort föroreningar ur motoroljor då vi nu inriktar produkten mot en stabilare teknologi.

   4. Vi är idag minst lika optimistiska som vi var vid tidpunkten för bolagsstämman. Någon försäljning planeras dock inte i år men alla de goda uppmuntrande kontakter och inplanerade möten vi ska ha med större bolag nu i höst bekräftar intresset för vår produkt. Tyvärr är alltid time-laggen ganska lång med dessa företag från första produktpresentation till order.

   5. Nej Göran, det är inget svart hål som pengarna har flutit ner i. De har använts med omsorg. Men som jag sa vid årsstämman så räcker de fram till årsskiftet. Jag hoppas inom kort kunna presentera nya beslut in finansieringsfrågan men vill påminna Dig om att vi fick stämmans mandat att rikta en nyemission på högst 3 mkr vilket vi inte utesluter kommer att ske.

   Jag uppskattar dina frågor mycket och vill samtidigt uppmuntra andra aktieägare att utnyttja detta forum för fler frågor.

 • Martin Persson says:

  Hej Magnus, Jag undrar när det kommer en ny ägarförteckning som inkluderar de nyutgivna aktierna? /Martin Persson

  • zynq says:

   Hej Martin

   Som du kanske har sett på hemsidan så förlängdes teckningstiden för nyemissionen vilket har fördröjt registreringen hos Bolagsverket. Så snart detta har skett så kommer vi att publicera en förteckning över de största ägarna samt en ny insiderlista. Ha en bra sommar!

 • Ulf says:

  Enligt senaste resultaträkning är 70 % av utgifterna “Övriga externa kostnader” 3,3 miljoner kr. Revisorsarvodet är redovisat 75 000 kr, men till vad går de stora pengarna.

  • zynq says:

   Hej Ulf,
   “Övriga kostnader” domineras av externa konsultkostnader på närmare 2 mkr och utvecklings- och patentkostnader på ca 0,7 mkr. Resterande är mindre poster för hyra, redovisning och andra kostnader som krävs för att driva projektet.

   Hälsningar
   Magnus Lindstam

 • Mikael Malmberg says:

  Hej, läste att det är optionsprogram på gång. Jag hoppas inte det kommer bli så väldigt förmånligt och att det blir utspädning i antalet aktier för styrelsen utan hänsyn tas till vad nuvarande styrelse har kunnat gjort under denna tid. Vad jag förstår är det kompetens utifrån som tagits in för att föra bolaget framåt. Säkert fler än jag är nöjda med vad de hittills haft för kunskap om marknaden om du ser tillbaka de sista åren. tyvärr är jag upptagen på bolagstämman men hoppas få lite förklaring till mina farhågor här om att styrelsen mm ska få för stor vinning. En del av dem är bara stora aktieägare eller har jag fel? Med vänlig hälsning Mikael Malmberg.

  • zynq says:

   Hej Micke,
   Jag tror att det knappast kan finnas något bolag i denna storlek som har en så pass kvalificerad och engagerad styrelse som COT AB har. Denna styrelse har kvalifikationer för betydligt större börsföretag. Hur har vi då lyckats få ihop denna styrelse? Deras medverkan bygger på engagemang och tro på produkten. När styrelsen nu har beslutat att endast styrelseordf ska få styrelsearvoden för innevarande år så gör vi detta för att lägga alla pengar vi har på den tekniska utvecklingen. Även vi som arbetar med projektet tar ut väldigt lite i ersättningar. Att vi istället föredrar ett optionsprogram är juste mot alla eftersom OM vi inte skulle prestera det vi hoppas så blir det ingen ersättning (då lär knappast aktierna stiga) medan om vi lyckas så är vi alla glada – inte minst nuvarande aktieägare. Så, vi är i praktiken i gäng engagerade entusiaster som mot ingen eller mycket ringa ersättning jobbar stenhårt för att föra projektet i hamn. Det vore ojuste om de enda som tjänar på vårt ”ideela” arbete skulle vara aktieägarna.

   Jag hoppas du förstår detta resonemang.

 • Per says:

  Hej Tack för en bra årsstämma. Ni pratade om att det är svårt att få bort kolväten ur oljan. Detta som jag nämner vet ni säkert men ändå. Vad jag förstod så var ett av problemen att man inte kunde värma oljan till kolvätets kokpunkt för då förstörs oljan.Jag destillerar en del vätskor där vi har samma problem.Det vi gör är att vi sätter vakuum i kammaren och sänker därmed kokpunkten. Med Vänliga Hälsningar Per

  • zynq says:

   Hej Per,
   Jo, visst går det att med vakuum “sänka kokpunkten” eller kanske mera korrekt släppa på bindningarna mellan olika molekyler. Detta är en teknik som redan idag används för att ta bort vatten ur hydraulolja. Det finns två olika metoder för detta (varav den ena har till nackdel att den riskerar att ta bort även nyttiga additivs ur oljan och även lyfta oljan till skadliga temperaturer). Den andra metoden fungerar förvisso bra men har tre nackdelar jmf vår Oil Refiner. 1. Den har inte samma förmåga att ta bort allt bundet vatten (max 80%) 2. Den blir betydligt större till omfånget och får därmed en begränsad marknad samt 3. Är en betydligt dyrare konstruktion är vår Oil Refiner.

   Magnus Lindstam

 • Comment on this FAQ

  Your email address will not be published.

   

  Load More