Kvalitetspolicy

Kvalitet för oss är att uppfylla våra åtaganden, att sätta kunden i centrum
och vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner inom vårt verksamhetsområde. Vårt arbete präglas av innovation, trovärdighet
och ett sympatiskt agerande.

Vi strävar ständigt efter förbättring och att företagets anställda såväl som leverantörer och kunder samt ägare engageras i detta arbete.

Detta uppnås genom:

 • Ett väl anpassat kvalitetssystem som är förankrat och förstått
  av alla i organisationen.
 • Att ständigt förbättra ledningssystemet och se över målen.
 • Att vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt
  och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov
  och tillämpliga krav.
 • Uppfylla gällande lagstiftning och kunds krav, samt där så är tekniskt
  och ekonomiskt rimligt överträffa ställda krav.
 • Med god teknisk livslängd och funktion för våra produkter leder det till minskad negativ miljöpåverkan samt god ekonomi för användare och COT.
 • Samarbete med kvalitets- och miljömedvetna partners.