Miljöfördelar

Miljöfördelar

Miljöfakta

  1. Bara i Sverige förbrukas ca 115 miljoner liter motor- och hydraulolja varje år.
  2. Att producera, transportera, byta och destruera denna olja kostar 5 miljarder kr/år.
  3. Under en 10-års period kommer vi att ha använt över 1,3 miljarder liter olja till ett värde av 60 miljarder kr.
  4. Miljömässigt släpper 115 miljoner liter spillolja ut 380 miljoner kg CO2/år.
  5. Miljöbränslen har negativa effekter på motor- och hydrauloljan till följd av utspädningar varför oljan måste bytas oftare än vad som normalt krävs. COT Oil Refiner eliminerar dessa utspädningar.

Fördelar med COT Oil Refiner® System

  1. Inga filterbyten
  2. Förlängt intervall för oljebyte
  3. Minskat behov av destruktion av olja och oljefilter
  4. Underlättar omställningen till miljöbränslen eftersom den negativa effekten som uppstår vid främmande utspädning av oljan elimineras med COT Oil Refiner.
  5. COT Oil Refiner förebygger haverier och ökar livslängden på motorer och hydraulsystem då oljekvalitén avsevärt ökas.

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy