Miljöpolicy

 

 

COT-Clean Oil Technology AB tar hänsyn till miljön i de beslut och handlingar som genomförs i bolaget så att vi genom ständiga förbättringar, förebygger föroreningar och minskar vår miljöpåverkan både i vår verksamhet och med våra lösningar/produkter för våra kunder.

Detta innebär att vi efter bästa förmåga:

  • Utvecklar produkter/lösningar som stödjer våra kunders möjligheter att minimera/ förbättra miljöpåverkan i deras verksamhet.
  • Lagrar och distribuera våra produkter på ett säkert sätt och eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter.
  • Minimerar miljöpåverkan genom att hushålla med naturresursen.
  • Minimerar uppkomsten av restprodukter och avfall.
  • Försäkrar oss om att våra leverantörer uppfyller våra miljökrav.
  • Följer lagar, förordningar och andra tillämpliga krav så att miljöarbetet genomförs i linje med samhällets miljömål.
  • Öppet kommunicerar vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan med personal, allmänheten, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.
  • Ständigt förbättrar ledningssystemet.