News

News

2020-12-11
New Partner TURKEY
Read more

2020-12-01
New Partner US
Read more

2020-09-15
EURO-AMERICAN SHIPPING FORUM – ONLINE
Read more

2020-09-10
COT AB – Participated September 9 in Digital Maritime Fair
Read more

2020-09-03
COT AB participates in Digital Maritime Fair on the 9th of September!
Read more

2020-07-01
New CEO of COT AB
Read more

2019-08-06
Magnus Lindstam will resign as CEO for COT AB
Magnus Lindstam will resign as CEO for COT AB

2019-04-10
Kallelse till Årstämma i COT 13 maj 2019
Kallelse till Årstämma i COT 13 maj 2019

2019-03-22
Den riktade nyemission på 3 MSEK
Den riktade nyemission på 3 MSEK

2019-02-8
Bokslutskommuniké 2019
Bokslutskommuniké 2019

2019-01-17
Riktad nyemission COT AB
Riktad nyemission COT AB

2018-12-17
Sälja aktier i COT
Riktad nyemission COT AB

2018-10-31
Sälja aktier i COT
verksamhetsrapport cot hemsida okt 2018.docx
2018-10-23
Delårsrapport 30 sept 2018
delårsrapport 30 sept 2018.docx

2018-10-31
Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapport

2018-09-04
Delårsrapport 30 juni 2018
Delårsrapport 30 juni 2018
2018-07-09
Utfall nyemission 2018
Utfall nyemission 2018

2018-05-16
Memorandum nyemission 2018
Memorandum nyemission 2018

2018-05-16
Kommuniké Årsstämma 2018
Kommuniké Årsstämma 2018
2018-05-02
Delårsrapport 31 mars
Delårsrapport 31 mars

2018-04-13
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017

2018-04-12
Fullmakt Årsstämma
Fullmakt Årsstämma

2018-04-12
Kallelse Årsstämma
Kallelse Årsstämma

2018-02-15
Fullmakt Extra bolagsstämma
Kallelse Extra Bolagsstämma

2018-02-15
Kallelse Extra Bolagsstämma
Kallelse Extra Bolagsstämma
2018-01-25
Bokslutskommuniké jan 2018
Bokslutskommuniké jan 2018

2018-01-15
Teckningsoptioner 2017
Teckningsoptioner 2017
2017-11-26
Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapport

2017-10-26
Delårsrapport 31 september 2017
Delårsrapport 31 september 2017

2017-09-05
Tillägg Insiderlista
Tillägg Insiderlista

2017-08-30
Delårsrapport juni 2017
Delårsrapport juni 2017

2017-07-08
Avslutad Nyemission
Avslutad Nyemission

2017-06-04
Riktad Nyemission
Riktad Nyemission
2017-05-12
Kommuniké Årsstämma 2017
Kommuniké Årsstämma 2017

2017-04-11
Kallelse till Årsstämma 2017
Kallelse till Årsstämma 2017
2017-04-10
Info Kallelse till Årsstämma
Info Kallelse till Årsstämma

2017-03-16
COT på marknaden
COT på marknaden
2017-01-31
CBokslutskommuniké 2017
fullmaktsformulär årsstämma 2018.docx

2018-03-19
Underhållsmässan
Underhållsmässan

2018-03-19
Kommuniké extra bolagsstämma mars 2018
Kommuniké extra bolagsstämma mars 2018