Nyheter

Nyheter

2020-05-06
Kommuniké Årsstämma 2020
PDF

2020-05-05
Delårsrapport 31 mars 2020
PDF

2020-04-29
Revisionsberättelse
Revisionsberättelse

2020-04-24
Uppkoppling Digital Årsstämma 5 maj
Läs mer!

2020-04-20
Info Poströstning
Läs mer!
Formulär Poströstning
Fullmaktsformulär Årsstämma

2020-04-17
Kvittning Nyemission COT
Läs mer!

2020-04-10
Årsredovisning 2019
Läs mer!

2020-04-07
Kallelse till Årsstämma
Läs mer!

2020-04-06
Ändring utfall Nyemission
Läs mer!

2020-03-03
Utfall Nyemission
Läs mer!

2020-02-20
Förlängd teckningstid
Läs mer!

2020-02-04
Bokslutskommuniké 2020
Läs mer!

2020-01-23
Anmälningssedel 2 Nyemission COT jan 2020
Läs mer!

2020-01-23
Investment Memorandum jan 2020
Läs mer!

2020-01-23
Kommuniké extra bolagsstämma
Läs mer!

2020-01-07
Kallelse extra bolagsstämma 23 januari
Läs mer!

2019-12-23
Julhälsning till COT AB´s alla aktieägare
Läs mer!

2019-11-11
Styrelseändring
Läs mer!

2019-11-11
Ny produktbroschyr COT Oil Refiner System
Läs brochyren!

2019-10-25
COT upprättar Kontrollbalansräkning
Läs mer!

2019-10-25
Ny VD i COT AB
Läs mer!

2019-10-25
COT återkallar pågående nyemission
Läs mer!

2019-10-14
Anmälningssedel 7 nov
PDF

2019-10-14
Förlängd teckningstid
Läs mer!

2019-09-18
Kommuniké extra bolagsstämma sept 2019
Kommuniké dokument

2019-08-30
Kallelse till extra bolagsstämma i COT-Clean Oil Technology AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i COT-Clean Oil Technology AB (publ)

2019-08-30
Fullmaktsformulär Extra bolagsstämma sept 2019
PDF

2019-08-12
Delårsrapport 30 juni 2019
PDF

2019-08-06
Magnus Lindstam frånträder sin tjänst som bolagets VD
Magnus Lindstam frånträder sin tjänst som bolagets VD

2018-05-14
Kommuniké Årsstämma 2019
Kommuniké Årsstämma 2019

2019-05-02
Delårsrapport 31 mars 2019
Delårsrapport 31 mars 2019

2019-04-10
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018

2019-04-10
Fullmaktsformulär Årsstämma 2019
Fullmaktsformulär Årsstämma 2019

2019-04-10
Kallelse till Årstämma i COT 13 maj 2019
Kallelse till Årstämma i COT 13 maj 2019

2019-03-22
Den riktade nyemission på 3 MSEK
Den riktade nyemission på 3 MSEK

2019-02-8
Bokslutskommuniké 2019
Bokslutskommuniké 2019

2019-01-17
Riktad nyemission COT AB
Riktad nyemission COT AB

2018-12-17
Sälja aktier i COT
Riktad nyemission COT AB

2018-10-31
Sälja aktier i COT
verksamhetsrapport cot hemsida okt 2018.docx

2018-10-23
Delårsrapport 30 sept 2018
delårsrapport 30 sept 2018.docx

2018-10-31
Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapport

2018-10-25
Förs Chile
Förs Chile

2018-10-23
Delårsrapport 30 sept 2018
Delårsrapport 30 sept 2018

2018-09-04
Delårsrapport 30 juni 2018
Delårsrapport 30 juni 2018

2018-07-09
Utfall nyemission 2018
Utfall nyemission 2018

2018-05-16
Memorandum nyemission 2018
Memorandum nyemission 2018

2018-05-16
Kommuniké Årsstämma 2018
Kommuniké Årsstämma 2018

2018-05-02
Delårsrapport 31 mars
Delårsrapport 31 mars

2018-04-13
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017

2018-04-12
Fullmakt Årsstämma
Fullmakt Årsstämma

2018-04-12
Kallelse Årsstämma
Kallelse Årsstämma

2018-02-15
Fullmakt Extra bolagsstämma
Kallelse Extra Bolagsstämma

2018-02-15
Kallelse Extra Bolagsstämma
Kallelse Extra Bolagsstämma

2018-01-25
Bokslutskommuniké jan 2018
Bokslutskommuniké jan 2018

2018-01-15
Teckningsoptioner 2017
Teckningsoptioner 2017

2017-11-26
Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapport

2017-10-26
Delårsrapport 31 september 2017
Delårsrapport 31 september 2017

2017-09-05
Tillägg Insiderlista
Tillägg Insiderlista

2017-08-30
Delårsrapport juni 2017
Delårsrapport juni 2017

2017-07-08
Avslutad Nyemission
Avslutad Nyemission

2017-06-04
Riktad Nyemission
Riktad Nyemission

2017-05-12
Kommuniké Årsstämma 2017
Kommuniké Årsstämma 2017

2017-04-11
Kallelse till Årsstämma 2017
Kallelse till Årsstämma 2017

2017-04-10
Info Kallelse till Årsstämma
Info Kallelse till Årsstämma

2017-03-16
COT på marknaden
COT på marknaden

2017-01-31
Bokslutskommuniké 2017
fullmaktsformulär årsstämma 2018.docx

2018-03-19
Underhållsmässan
Underhållsmässan

2018-03-19
Kommuniké extra bolagsstämma mars 2018
Kommuniké extra bolagsstämma mars 2018

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy