Nyheter

Fullmaktsformulär – Extra Bolagsstämma 23 februari 2024

Fullmaktsformulär - Extra Bolagsstämma 23 februari 2024

Kallelse till Extra Bolagsstämma 23 februari 2024

Kallelse till Extra Bolagsstämma 23 februari 2024

Delårsrapport per 30 juni 2023

Delårsrapport per 30 juni 2023

Kommuniké Årsstämma 2023

Kommuniké Årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022

Kallelse till Årsstämma 2023

Kallelse till Årsstämma 2023