Om oss

COT-Clean Oil Technology AB är ett svenskt publikt aktiebolag
med verksamhet i Ljungby. 

På COT utvecklar vi teknik för kontinuerlig rening av industrioljor.  

Med hjälp av egenutvecklad unik teknik tar vi ner vattenhalten i industriolja
och håller den på extraordinärt låg nivå.  

På det sättet minskar förbrukningen av industriolja eftersom ren olja håller längre. 

Tack vare ren olja minskar risken för driftstopp och även behovet av service
och underhåll vilket bidrar till minskade kostnader för kunden. 

Den låga vattenhalten underlättar också omställningen från fossila mineraloljor
till biobaserade oljor. 

Effekten av det vi gör innebär även ett minskat CO2-avtryck. Det är vårt bidrag
för att lindra effekten av vår närvaro på vår planet.  

Vi fokuserar främst på marin och offshore, vind- och vattenkraft samt anläggnings-
och off-road fordon, men arbetar även inom annan industri.  

Kontakta oss gärna för att höra hur din industriolja kan brukas mycket mycket längre. 

 

Vårt team

Teknisk chef P-J Johansson och VD Mats Backlund vid vår anläggning i Ljungby.

Styrelsen

Ordförande – Jan-Eric Bergström
Ledamot – Claes Warnander
Ledamot – Tom Söberg
Ledamot – Alf Almqvist
Ledamot – Svante Kinell
Ledamot – Carina Heilborn
VD – Mats Backlund