Vid den senaste nyemissionen tillträdde Peter Gyllenhammar AB som ny aktieägare i bolaget med 1 600 000 aktier vilket motsvarar knappt 10% av aktierna i bolaget. Skälet till att Peter Gyllenhammar AB inbjöds att deltaga i nyemissionen, vilken riktades till ett begränsat antal, var att styrelsen önskade att vidga kretsen av större aktieägare som bedöms kunna tillföra bolaget värdefull kunskap för bolagets framtida utveckling. Peter Gyllenhammar inträder också som Insider och upptas på bolagets Insiderlista.
Magnus Lindstam/VD