Bolaget har nu stängt den nyemission som beslutades vid Årsstämman i maj 2018.
Av det maximala emissionsbeloppet på 6 431 196 kronor tecknades 4 432 682 kronor. Styrelsen finner att det tecknade beloppet väl täcker 12 månaders drift samt hänvisar till det mandat som styrelsen fick vid Årsstämman att intill nästkommande Årsstämma 2019 äga rätt att rikta en eller flera nyemissioner upp till ett sammantaget belopp på 10 mkr.