Funktionen

Cot Oil Refiner System

COT Oil Refiner System med sin huvudkomponent COT Oil Refiner är ett system för att eliminera det växande problemet med vattenintängning i hydraulolja. I kombination med COT Partikelfilter med extra vattenabsorberande element som skapas ett system som håller vattennnivån i hydrauloljan på en nivå långt under där bildandet av fritt vatten sker. Systemet kan kundanpassas för att passa såväl varje installation som specifika driftmiljöer.

Cot Oil Refiner System tar bort vatten och luft från:

 1. Hydrauloljor
 2. Smörjoljor
 3. Transformationsoljor
 4. Växellådsoljor

Fördelar:

 1. Tar löpande bort all förekomst av fritt vattten och minskar betydligt nivån av bundet vatten till låga PPM-nivåer.
 2. Möjliggör konvertering till syntetiska oljor.
 3. Minskar kostnaden för service och underhåll.
 4. Enkel att installera.
 5. Låg driftkostnad.
 6. Ökad livslängd för hydraulikkomponenter.
 7. Förlänger livslängden på oljan.

Kapacitet

Mängden av vatten som COT Oil Refiner System kan ta bort beror på ett antal faktorer som bl a oljans arbetstemperatur, oljeflödet och den omgivande luftfuktigheten. För att säkerställa optimal funktion av COT Oil Refiner System måste dessa parametrar specificeras vid varje installation. En riktlinje är att enheten har en kapacitet att reducerar vatteninnehållet med ca 5 ml per timme. Större vatteninträngningar än så tyder oftast på mekaniska brister i systemet.

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy