Problemet

Problemet

Att föroreningar i industriella driftsoljor sliter på komponenter och reducerar smörjfunktioner och skapar negativ effekt på driftsystemets funktion, leder till oplanerade driftstopp, dyra reparationer och till lägre produktivitet är sedan länge känt inom service- och underhållssektorn. De flesta enheter är utrustade med någon form av partikelfilter för att minska detta slitage. Många känner också till att inträngande vatten är ett minst lika stort problem som partiklar. Inte minst vid användning av biohydrauloljor uppstår detta problem.

Vatten i hydraulolja även i en mycket liten mängd förorsakar kontinuerligt slitage på pumpar, ventiler, lager, packningar och kugghjul. Därtill skapas en miljö för rostangrepp i hydrauliksystemet som förr eller senare leder till haverier. Vattnet måste bort från hydrauloljan! Vatten förekommer i två former i driftsoljor: Fritt vatten och bundet vatten. Det senare molekylärt bundet till oljan och därför omöjlig att avskilja även vid användning av vattenabsorberande filter.

Det enda sättet att konsekvent hålla allt vatten borta från hydrauloljan är tillförsel av energi och kontrollerad luftstyrning som får bundna vattenmolekyler att frigöras ur oljan. Att fånga vatten med cellulosafilter kan delvis fungera men inte till den nivå som krävs för att skydda oljan från vatten. Cellulosafilter fylls snabbt med vatten och tappar därmed också sin funktion. Att ständigt byta dessa filter blir en mycket dryg kostnad för operatören.

COT Oil Refiner® kan som enda produkt på marknaden kontinuerligt hålla PPM-nivån till nivåer som understiger 200 ppm utan att riskera att oljan oxideras eller att skada additiven i oljan.

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy