Produkten

Produkter

The COT Oil Refiner® är nyckelkomponenten i COT Oil Refiner® System. Med den patenterade metoden för punktvärmesättning frigörs vattenmolekyler från oljan utan att skapa någon risk för oxidering av oljan. Systemet skapar en betydlig reduktion av vattenförekomst i oljan. Med kompletterande komponenter kan i stort sett alla hydrauliska system använda sig av COT Oil Refiner® System.

Capacity and performance

Kapacitet
Mängden av vatten som COT Oil Refiner® System kan ta bort beror på ett antal faktorer som bl a oljans arbetstemperatur, oljeflödet och den omgivande luftfuktigheten. För att säkerställa optimal funktion av COT Oil Refiner® System måste dessa parametrar specificeras vid varje installation. En riktlinje är att enheten har en kapacitet att reducerar vatteninnehållet med ca 5 ml per timme. Större vatteninträngningar än så tyder oftast på mekaniska brister i systemet.

Konstant låg PPM-nivå

COT Oil Refiner® System håller PPM halten på mycket låga nivåer med enhetens förmåga att även ta bort det molekylärt bundna vattnet i oljan. Skillnaden mellan COT Oil Refiner® System och de lösningar som idag finns med cellulosabaserade filter visas nedan:

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy