TILLBEHÖR

Ytterligare komponenter som kan anslutas till COT Oil Refiner System

COT Vattenabsorberande Partikelfilter

På kundens önskemål kan enheten också utrustas med ett unikt 3-micron filter med extra vattenabsorberande förmåga för att fånga plötslig oväntad vatteninträngning samtidigt som filtret fångar partiklar ned till 3 microns storlek. Detta filter rekommenderas för utrustning som står overksam under längre tid i fuktig miljö eller av annan anledning tidvis utsätts för hög vatteninträngning. Detta filter fångar dock endast fritt vatten varför det inte kan ersätta ett COT´s system. COT Oil Refiner System torkar sedan successivt filtret varför filterbyte ej behöver ske p g a vattenabsorbtion.

Particle Filter F060

Tekniskl Data – Particle Filter F060

Material

Aluminium Alloy/ Polyamide, GE Reinforced

Vikt

0.9 kg (2 lb)

Mått

175 x 95 mm (6.9 x 3.8 inch)

Filterkapacitet

3 microns, β-value=200 (acc ISO 16889 Δp 2.5 bar)

Max partikelhållning

20 g (ISO-MTD to 2.5 bar)

Max vattenhållning

60 ml

Tryck

Max 10 bar

Particle Filter F350

Technical Data – Particle Filter F350

Material

Aluminium Alloy/Steel

Weight

7 kg (15 lb)

Measurment

305 x 170 mm (12 x 6.7 inch)

Filtration Rating

3 microns, β-value=200 (acc ISO 16889 Δp 2.5 bar)

Max Particle Capacity

65 g (ISO-MTD to 2.5 bar)

Max Water Capacity

350 ml

Pressure

Max 10 bar

COT Preheater

Installeras då arbetstemperaturen på oljan i driftsystemet normalt understiger 50˚C

Technical Data – Preheater

Vikt

1.0 kg

Mått

320 x 48 mm

Volt

12-24 DC/20A or 110-230AC/5A

Energiförbrukning

125-145W

COT Pump

En lågflödespump installeras då det inte finns ett konstant tillflöde av olja. Denna installation rekommenderas i de fall då systemet under längre period inte är i funktion.

COT Indicator
Indikator som löpande registrerar vattenhalten i oljan. Sensorn kan kopplas till olika centrala kontrollenheter såväl som app eller fysisk anslutning..

Clean Oil Technology AB

PO Box 115
S.34122 Ljungby
+46 733 83 71 18
info@cot.se
Integritetspolicy
Cookiepolicy